PERSIDANGAN ULAMA ANTARABANGSA

Islam seringkali dikaitkan dengan fahaman sempit (chauvinism) dan sikap taksub. Malah turut didakwa mendokong dogmatism, sikap tidak toleran (intolerance), dan dihubungkaitkan dengan kumpulan pelampau (extremism). Kini, Islam adalah agama yang paling disalahfahami, bahkan di kalangan kaum Muslimin sendiri.

Demi mengupas lebih lanjut permasalahan tersebut, sebuah persidangan selama tiga hari diadakan bagi menghimpunkan pembicara tempatan dan antarabangsa untuk membentangkan idea-idea mereka mengenai permasalahan dan halangan menuju kebangkitan peradaban Islam yang berupa cabaran faham sekular (secularism) dan pensekularan (secularization), dan juga faham radikal dan melampau dan bagaimana mengatasinya.

GALERI

PENCERAMAH UTAMA

  Datuk Hisham Abdul Majid

  Towards Producing World Leaders with Quranic Worldview to be Agent of Change

  • Location: Malaysia

   Prof. Dr. Bilal Kuspinar

   Mawlana Rumi on Human Nature and it

   • Location: Turkey

    Prof. Dr. Muhammad Zainiy Uthman

    Islamization and Civilization

    • Location: Malaysia

     Prof. Dr. Yusef Waghid

     Towards Educational and Civilization Revival

     • Location: South Africa

     VIDEO MAJLIS

     ARTIKEL BERKAITAN

     BERITA DARI MEDIA LUAR